Obrazi in strukture (2018)

Izbor: Christopher Krause
Produkcija:
SCCA-Ljubljana, 2018
Tekst: Christopher Krause
Predstavitev: Christopher Krause: Obraz + strukture, performativno predavanje, Projektna soba SCCA-Ljubljana (25. 4. 2018)

Raziskovanje arhiva Postaja DIVA je kuratorja vodilo v pripravo študijskega kuriranega izbora video del, in sicer kot najdenih predmetov (objets trouvées) z namenom, da se razkrije pogled nanje skozi proces gledanja/opazovanja in tolmačenja, in ne toliko kot arhivskih ali muzejskih predmetov. Izbor je služil kot gradivo za performativno predavanje.

Video umetnost zgodovinsko sama po sebi implicira neke vrste spajanje logike umetniške podobe in podobe množičnih medijev. Kurirani program, premierno predstavljen kot performativno predavanje, poskuša aktualizirati ta umetniški pristop z naslavljanjem temeljnega razcepa v pogledu osebe, ki gleda: tj. na gledalca/umetnika; in na nekaj, kar se gleda, tj. umetniško delo. Program/predavanje obravnava ta razcep na esejistični način, da bi lahko izpostavili, kaj to lahko pomeni za umetniško produkcijo danes in kaj to pomeni za diskurz o umetniških delih.

Izbrana video dela:

Dalibor Martinis – Martinis talks to Martinis: iz Grabar – Format Oblivion (2012) » video

Miha Vipotnik – Path of Crazy Wisdom (1993) » video

Noemi Veberič Levovnik – FacesVoices (2008) » video

Damijan Kracina – Žeblji (1995) » video

Jasna Hribernik, Zmago Lenardič – Tri želje (2000) » video

Andrej Lupinc – Kriki in vreščanja (1985) » video

Gorazd Krnc – Five AM, Light (2000) » video

Neven Korda – 1 sekunda mojega življenja (2001) » video

Marko Peljhan – Park kulture (TV situacija) (1996) » video

Luka Dekleva, Elena Fajt – Spomin (2009) » video

Alenka Pirman – Franci Zagoričnik – Črno-beli diapazon, 1966-2006 (2006) » video

Alenka Pirman – Aleš Kermavner – KAJ JE (V-SEBI-NA = V), ok. 1966-2006 (2006) » video

Bostjan Kavčič – Made in Venice (2005) » video

Miha Vipotnik – Smeh (2015) » video

Celotno besedilo in izbrana video dela so opisana v angleškem jeziku tukaj.

Christopher Krause je performer, dramaturg in teoretik, ki se ukvarja zlasti s fikcijo, igričarstvom in z raziskovanjem pomena in razmerij med jezikom in objekti. Trenutno končuje študij na Institute for Applied Theatre Studies (Gießen, Nemčija).